Nieuwehorne

Vermilion heeft in 2009 en 2017 vanaf deze locatie boringen uitgevoerd. De boringen hebben laten zien dat er winbaar aardgas in de ondergrond zit. Vermilion wil dit aardgas nu gaan produceren. Daarvoor moet de locatie aangesloten worden op het bestaande pijpleidingnetwerk en moeten de juiste productiefaciliteiten op de locatie komen.

Vermilion Energy heeft in 2022 een gastransportleiding aangelegd om de bestaande mijnbouwlocatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne te verbinden met de bestaande leiding bij de Tjongervallei. Daarnaast is de locatie gereedgemaakt voor productie; de gaswinning is half januari 2023 gestart. De laatste werkzaamheden in het veld verwachten we in het voorjaar van 2023 uit te voeren.

Aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven

Vermilion is gestart met de productie vanaf de locatie bij Nieuwehorne. De voormalige proefboorlocatie is omgebouwd naar een productielocatie. De aanleg van de nieuwe pijpleiding was nodig om het aardgas vanaf deze locatie te transporteren naar ons gasbehandelingsstation in Garijp. Hier wordt het gas, na behandeling, overgedragen aan de Gasunie en komt het terecht bij Nederlandse huishoudens en bedrijven. 

Werkzaamheden in de omgeving

Van eind augustus tot eind november 2022 hebben we werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de nieuwe pijpleiding. De aanleg gebeurde in één keer. Er werd ongeveer 3 maanden gewerkt aan het hele tracé. Nadat de leiding was aangelegd, werd de werkstrook netjes opgeruimd en de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht. De pijpleiding zit dan in de grond en is niet zichtbaar. Door weersomstandigheden wordt de laatste afwerking van de grond in het voorjaar van 2023 uitgevoerd, zoals de laatste stukken land inzaaien. We hebben alles gedaan om te zorgen dat omwonenden en de natuur zo min mogelijk last ervaren van onze activiteiten. Een ecoloog bewaakte de natuur, de activiteiten werden gemonitord door onze medewerkers in het veld en er werd gerapporteerd aan de toezichthouder.

Aanleg pijpleiding met zo min mogelijk overlast

Tijdens de werkzaamheden kwam een werkstrook van 25 meter breed langs het tracé voor het ingraven van de nieuwe stalen leiding. De leiding heeft een diameter van 12 cm en zit op een diepte van 1,50-1,75 meter beneden maaiveld Dit stuk was tijdens de werkzaamheden afgerasterd, een tijdelijke rijbaan werd aangelegd en de bestaande begroeiing werd verwijderd. Verder werd er een sleuf gegraven die, als het nodig was, werd bemalen om het grondwater uit de sleuf te houden. De leiding is met kranen in deze sleuf getild.

Rond het tracé waren veel activiteiten zichtbaar, zoals graafmachines en medewerkers. Naar en van het tracé konden er tijdens de werkzaamheden meerdere transportbewegingen per dag plaatsvinden in de omgeving. De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn zoveel als mogelijk overdag uitgevoerd.

Met aandacht voor natuur

De nieuwe leiding passeert een paar wegen en het Ketliker Skar. De pijpleiding zit op een diepte van 7 tot 9 meter beneden maaiveld onder het natuurgebied door en dit is gedaan met een horizontaal gestuurde boring. Zo zijn werkzaamheden, zoals ontgravingen, binnen het natuurgebied voorkomen. De nieuwe leiding, met een lengte van 900 meter, is hier in één stuk geboord. De leidingdelen werden eerst bovengronds helemaal uitgelegd en aan elkaar gelast. Vervolgens werd de leiding in het geboorde gat getrokken. 

Bij het passeren van de wegen, bijvoorbeeld voor de ingang van de locatie, heeft de horizontaal gestuurde boring plaatsgevonden op een diepte van circa 3 meter beneden maaiveld. 

De locatie voorbereiden

De locatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne is veranderd van een proefboorlocatie naar een productielocatie. Daarom zijn er productiefaciliteiten neergezet. Om de locatie gereed te maken voor productie, zijn bouwwerkzaamheden op de locatie uitgevoerd en zijn er zonnepanelen geplaatst op de locatie, waarvan de opgewekte elektriciteit is bestemd voor de productielocatie. 

Vermilion steekt energie in uw duurzame omgeving

Vermilion heeft aandacht voor de omgeving waarin wij actief zijn. Zo hebben wij een Omgevingsfonds dat zich richt op lokale projecten die de energietransitie versnellen. Verenigingen en stichtingen zijn welkom een aanvraag bij ons te doen voor verduurzamingsprojecten. 

This site is registered on wpml.org as a development site.